อาชีวะสถานศึกษาต้นแบบ ปลอดเหล้า-บุหรี่-ยาเสพติด

อาชีวะสถานศึกษาต้นแบบ ปลอดเหล้า-บุหรี่-ยาเสพติด

การศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงพื้นที่ศึกษาและถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา

นายศรีสุวรรณ ควรขจร รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพังงา ถือเป็นสถานศึกษาต้นแบบ และมีผลงานดีเยี่ยม ในการพยายามให้นักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ของ สสส. และความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น นับเป็นสิ่งที่ประเทศต้องการ เพราะเด็กเยาวชน วัยมัธยม ต่อเนื่อง มัธยมปลาย อาชีวะ นับเป็นช่วงสำคัญมากต่อทางชีวิตแต่ละคน เราจะหันเหไปทางไหน นี้คือช่วงสำคัญ

“ผมเชื่อว่าประเทศจะอยู่รอดได้ อยู่ที่เด็กอาชีวะ เพราะเขามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อนาคตเราจะมีประชากรสูงวัยเต็มบ้านเมือง เพราะฉะนั้นภารกิจของเทคนิคพังงา และอีกหลายวิทยาลัย มีความหมายสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ นำพาสังคม เพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ได้รับรู้ ตระหนักและเท่าทันกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า เด็กอาชีวะจะเป็นพลังในการสร้างชาติ ให้อยู่รอดต่อไป” นายศรีสุวรรณกล่าว

ด้าน เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สถานศึกษาต้นแบบ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเรา อาชีวะจะต้องสร้างชาติ พัฒนาคนไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะความพร้อมทั้ง ทางกายใจ และ ปราศจากความเสี่ยงต่างๆ สำนักงานอาชีวะมี 24 สถานศึกษาทั่วประเทศ เป็นต้นแบบ ปลอดอบายมุข

ส่วนการทำงานในปี 2566 การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เรืออากาศโทสมพรกล่าวว่า เราจะขยายผลไปในวิทยาลัยทั่วภาคใต้ ตนได้รับมอบหมายจากเลขาธิการการอาชีวศึกษา ให้ดูแลศูนย์ใหม่ คือศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา เชื่อว่า ถ้าครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนหน้าโรงเรียน ชุมชนหน้าสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา ต้องมีทิศทางการมองแบบ 360 องศา ในการเยียวยา ช่วยเหลือ

ด้าน นายนาถวัฒน์ ลิ้มสกุล นักศึกษาปวส.ชั้นปีที่ 1 แผนกพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและทำให้ภาพของเด็กอาชีวะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้มันทำให้เราได้พันธมิตรมากขึ้น เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทำคนเดียวไม่ได้ ทำโดยสถานศึกษาเดียวไม่ได้ พอได้เจอกับเพื่อนๆ หลายสถานศึกษาทำให้ได้เห็นว่าเขามีวิธีการอย่างไร เขาดำเนินการอย่างไร แล้วเรานำมาปรับใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เราเกิดเป็นภาพกว้าง อิมแพ็กต์มากที่สุด

ขณะที่ วรยศ บุญทองนุ่ม หรือ แพท พาวเวอร์แพท เปิดบทเรียนชีวิตที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเกือบ 17 ปี ว่า เป็นปกติวัยรุ่นอยากรู้ อยากลอง แต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลองเอง เราเรียนรู้จากชีวิตคนอื่นได้ถึงความผิดพลาด สิ่งที่เขาได้รับ เช่นตัวผมเอง จุดเริ่มต้นเล็กๆ จากเหล้าบุหรี่ ทำให้ลุกลามไปเรื่อยๆ มันดึงไป ทำให้ชีวิตเราตกต่ำและไปสู่สังคมที่มันแย่ อยากจะบอกว่า ตนประสบกับตัวเองมาแล้ว 17 ปีที่ไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอก มาจากจุดเริ่มต้นนี้

“หากป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง จะส่งผลให้สุขภาพดี เติบโตตามวัยด้วยคุณภาพ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติได้”

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ยูเนสโก ประกาศยกย่อง ‘หอสมุดเนียลเซน เฮส์’ รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ