ยอดเหยื่อพายุพิมะสหรัฐฯ พุ่งเกิน 50 เผยเรื่องสลดสูดก๊าซ […]...