ชิบะเป็นสุนัขพันธ์พื้นเมืองของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยดึกดำ […]...