ยูเนสโก ประกาศยกย่อง ‘หอสมุดเนียลเซน เฮส์’ รับรางวัลเพื […]...