อัปเดตเงินประกันรายได้ข้าว-เงินเยียวยาเกษตรกร ช่วยเหลือ […]...